Foodloopz villkor och regler

Uppdaterad: 2016-11-11
Ansvarig: Foodloopz Sweden AB
Organisationsnummer: 559084-5516, nedan kallat Foodloopz

Allmänt

Foodloopz hemsida och dess verktyg är endast till för företag och organisationer, inte för privatpersoner.

För att du skall kunna få tillgång till all information och tjänster på Foodloopz hemsida måste du ansöka om medlemskap genom att registrera dig på hemsidan. Du måste vara 18 år och ha tillstånd att använda och tillgång till ett aktivt organisationsnummer. Varje organisationsnummer kan ha en eller flera medlemmar kopplat till sig, alltså flera personer/användare kopplade till samma företag (varje medlem får ett unikt ID-nummer som tilldelas vid godkänd medlemsansökan).

Vi granskar först varje ansökan innan du blir medlem och skickar därefter inloggningsuppgifter till angiven e-postadress inom tre arbetsdagar. Kreditupplysning kan komma att göras. Den första personen på ett företag som registrerar medlemskap blir Administratör för hela företagets medlemskap.

Genom att godkänna avtalet förbinder du dig att följa Foodloopz Villkor och Regler samt de lagar och regler som gäller i det landet varan handlas med/köps/säljs/doneras ifrån. Bryter du mot dessa Villkor och Regler, misstänks för lagbrott eller ej betalar fakturor till Foodloopz kan du bli avstängd som medlem.

Foodloopz Villkor och Regler gäller från och med 2016-11-27. Foodloopz kan komma att ändra dessa och publicerar i de fall uppdaterat underlag på hemsidan. Detta blir gällande för alla nya medlemmar från och med publiceringsdatum och för alla befintliga medlemmar 30 dagar efter publicering. Du som medlem är skyldig att ta del av nya eller uppdaterade Villkor och Regler på hemsidan regelbundet.

Vi rekommenderar alla medlemmar att skriva ut samt att spara dessa Villkor och Regler för framtida bruk, och även att du med jämna mellanrum stämmer av om några uppdateringar gjorts på hemsidan. Vid större uppdateringar skickar vi information om detta till din angivna e-postadress.

Som medlem godkänner du att Foodloopz skickar information, erbjudanden samt framtida regelbundna e-postutskick med till exempel utvalda annonser till den e-postadress du angivit som kontaktuppgift i ansökan om medlemskap. Du godkänner även att vi samlar nödvändig information om dig och ditt företag och delar med oss till tredje part av statistik.

Obligatoriska uppgifter

För att kunna ansöka om medlemskap krävs att alla uppgifter märkta med stjärna är ifyllda i medlemsformuläret på hemsidan. Vi behöver utöver organisationsnummer namn på företag, namn på medlem, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress samt information om vilken typ av aktivitet du största del kommer bedriva (köpa eller sälja via Foodloopz).

Uppgifterna kommer till största del endast vara för Foodloopz interna bruk samt eventuella samarbetspartners bruk och visas ej ut mot andra medlemmar. Andra inloggade medlemmar kan i annonser endast se vilket företag som annonserar, datum för uppläggning av annons, ID-nummer för både annons och medlem, region/ort/stad samt de uppgifter och text du lägger upp i annonsen. Ditt namn som publicerande medlem, e-postadress och telefonnummer är dolt om du ej själv skriver i detta i fritexten.

Person- och företagsuppgifter

Foodloopz samlar in och använder vissa uppgifter för att leverera och upprätthålla en enkel, effektiv och trygg köp- och säljsida med tillhörande tjänster.

De uppgifter vi samlar in när du använder våra tjänster är följande:

 • E-postadress
 • IP-adress
 • Telefonnummer
 • Information och text som du anger i annonser och formulär
 • Kategorier och underkategorier med vilka du handlar
 • Produkt
 • Faktureringsadress
 • Namn
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Unikt ID för varje Medlem
 • Unikt ID för varje annons

För att göra din annonsering så effektiv som möjligt och bereda dig så många potentiella köpare som möjligt, kan informationen komma att delas via andra kanaler eller med samarbetspartners t.ex. om du väljer att utnyttja sådana tjänster som erbjuds i samarbete med våra samarbetspartners.

När du lägger upp en annons, använder en tjänst, kontaktar vår kundtjänst eller e-postar annonsör medger du att Foodloopz använder, sparar och kan lämna ut dina kontaktuppgifter till andra såsom till exempel samarbetspartners, eller till behöriga myndigheter så som Polisen, Skatteverket m.fl.

Om du inte kan godta vår företagsuppgiftshantering eller våra andra villkor och regler ber vi dig avstå från medlemskap.

All insamlad information skyddas med tekniska hjälpmedel och vi har säkerhetsrutiner och system kopplade till våra tjänster, för att förhindra obehörig åtkomst och användning av dina uppgifter. Våra samarbetspartners har förbundit sig att hantera informationen i enlighet med våra krav på säkerhet och sekretess.

Du kan när som helst ändra dina kontaktuppgifter under Mina Sidor på hemsidan då du är inloggad.

Byter du arbetsplats kan du ej behålla ditt befintliga konto/medlemskap eller få tillgång till historik och statistik kopplat till tidigare organisationsnummer, utan måste ansöka om nytt medlemskap och skriva om alla uppgifter om dig och det företag du arbetar för. All aktivitet är kopplad till ett specifikt organisationsnummer.

Immateriella rättigheter

Allt material på Foodloopz hemsida, inklusive hemsidans layout är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material på hemsidan Foodloopz exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Foodloopz hemsida men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på hemsidan utan tidigare skriftligt tillstånd från Foodloopz. Du bör alltid be om tillstånd av Foodloopz innan du länkar till hemsidan.

Du får göra en länk till hemsidans startsida, d.v.s. en länk som omplacerar läsaren till hemsidan i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på hemsidan och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in hemsidans material i ett frame-system eller Pop-up fönster. Du bör alltid ha i åtanke att det kan finnas andra än Foodloopz som har rättigheter till materialet på hemsidan och att dessa då också måste ge sitt tillstånd.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet och trolig avstängning om du är medlemsföretag. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd. Misstänkta brott anmäls till Polisen.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en medlem kopplad till ett organisationsnummer skapar och eller lägger upp på hemsidan som t.ex. texter, bilder, loggor och information.

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter att använda det användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (exempelvis en bild, ett varumärke, en logga eller en annonstext), eller att alla som har ursprungliga rättigheter har gett dig tillstånd att använda det användargenererade innehållet på hemsidan i enligt med Foodloopz Villkor och Regler.

Du garanterar att du har rätt att köpa och eller sälja de varor som du annonserar och eller köper via Foodloopz hemsida. För vissa livsmedel och dryck krävs licenser och tillstånd från olika myndigheter. Det är din skyldighet att hålla dig uppdaterad kring regler som just gäller dig och de produkter du säljer, köper eller donerar.

Du garanterar att användargenererat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i det användargenererade materialet och inte heller annans logotyp, bild eller text.

Du garanterar att du sett till att de företag som kan identifieras i det användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det användargenererade innehållet och att Foodloopz även kan komma att använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp användargenererat innehåll, exempelvis vid införandet av en annons, ger du Foodloopz en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för andra medlemmar eller parters oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Foodloopz får även använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte eller forskningssyfte. Foodloopz rättigheter kvarstår även efter att till exempel en Annons eller Banner har raderats eller gått ut.

Vi kommer omedelbart plocka bort annonser om krav angående upphovsrätt från annan part uppstår. Du har ej rätt till återbetalning om så sker.

Du lägger härmed ned alla krav på ersättning från Foodloopz för vår användning av det användargenererade innehållet.

Du garanterar att du inte använt dig av direktlänkning till aktiva webbkameror eller av bildmaterial från säkerhets- eller övervakningskameror eller robotar.

Bilder du använder i din annons för att sälja varan måste stämma överens med det du faktiskt säljer. Lika så information samt säljande text/fritext.

Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag och därigenom medlem bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite.

Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-post, SMS eller MMS till Foodloopz övriga medlemmar och därigenom kopplade företag om inte dessa har samtyckt till det på förhand. Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till andra medlemmar eller företag som tydligt har motsatt sig detta. För att förhindra att medlemmar kontaktar varandra utan godkännande visas aldrig direkta kontaktuppgifter i din annons om du inte själv valt detta. Du får alltså själv välja i annonsen hur du vill bli kontaktad av annan. I normalfallet kan endast annonsör kontaktas genom att skicka en intresseanmälan till dennes konto genom Foodloopz hemsida. Lägger du själv upp namn och nummer i fritext kan du nås direkt av andra medlemmar.

Foodloopz ansvar för tjänsten

Foodloopz garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Foodloopz tjänster på hemsidan. Driften av hemsidan kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Foodloopz kontroll och vi ger inga garantier gällande hemsidans funktion eller tillgänglighet. Foodloopz kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av hemsidan och dess innehåll. Vid tekniska fel som kan anses falla under Foodloopz ansvar ersätts högst kostnaden för Annons, Banner och eller annan tjänst som beställts inom tidsramen för det eventuella felet.

Hemsidan är huvudsakligen en annonsplats. Hemsidan är ett verktyg som låter medlemmar annonsera eller visa intresse för annonser samt använda reklamplatser, s.k. Banners. Foodloopz har ingen kontroll över eller medverkar i transaktionen, affären eller transportavtal mellan medlemmar, det vill säga en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på hemsidan. Foodloopz ansvarar inte för den utannonserade varan.

Du som medlem har ansvar för att du har de rättigheter som krävs för att handla med aktuella varor samt att använda bilder, logotyper, säljande text och all annan information som används i annonser samt vid uppgifter kring medlemskap.

Foodloopz ansvarar inte för skada eller förlorad inkomst som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Skadeersättning

Du som medlem åtar dig att hålla Foodloopz skadeslöst för det fall att företaget du jobbar för eller någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av användargenererat innehåll eller på grund av att du som medlem i övrigt har agerat i strid med Foodloopz Villkor och Regler eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Ångerrätt

Genom att du tar del av, beställer eller påbörjar utnyttjandet av de tjänster som finns på hemsidan föreligger inte någon ångerrätt.

Du har rätt att ångra din bokning av Banner så länge du inte har laddat upp/skickat in filer/bilder/reklamannons och minst tre arbetsdagar innan den bokade tiden meddelar oss via e-post att du vill avboka. Det krävs även att du får en skriftlig konfirmation av Foodloopz att Banner är avbokad. I annat fall gäller bokningen/beställningen eller nyttjandet av tjänsten och ingen ångerrätt föreligger.

Kontaktuppgifter

Foodloopz Sweden AB
Organisationsnummer: 559084-5516
Kundtjänst: info@foodloopz.se
Telefonnummer: 0729 11 44 99

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa Villkor och Regler och tvister skall lösas i svensk domstol om brott misstänks i Sverige. I annat fall gäller domstol i det landet affären ägt rum. Foodloopz är ej ansvarig för att lagen följs i det land eller de länder affären äger rum.

Betalning och fakturering

Betalning av våra tjänster på hemsidan måste ske i enlighet med de faktureringsvillkor som står på din faktura. Du kan som medlem välja om du vill ha e-faktura eller få faktura skickad med posten. Postad faktura kostar 50 kr i hanteringsavgift och debiteras på samma faktura som gäller för de för månaden köpta tjänsterna.

Om inget annat ombeds kommer faktura automatiskt skickas som e-faktura.

Fakturor kan komma att säljas till tredje part om inte betalning sker i enlighet med fakturavillkor.

Normalt gäller 15 dagars betalningsvillkor och fakturor görs till samlingsfakturor över samtliga köpta tjänster under en kalendermånad om du som medlem inte uttryckligen bett att få fakturor uppdelade. För på begäran uppdelad fakturering tillkommer 50 kr i hanteringsavgift för varje faktura som skickas per post. Fakturor skickas i regel vid kalendermånadens slut.

Regler för annonsering

Foodloopz gör inte anspråk på att angiven nedan information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på hemsidan, är komplett eller uttömmande. Informationen är därför i dessa avseenden endast exempel. Du ansvarar själv som medlem för att den information som du lägger in i Annonser, Banners eller annan tjänst inte strider mot gällande livsmedelslagar, förordningar, god sed, lagar och regler eller Foodloopz Villkor och Regler. Du som medlem och användare är personligen ansvarig för dina Annonser och Banners.

Foodloopz förbehåller sig rätten att granska samtliga Annonser och Banners och att neka eller avlägsna dessa på grund av att den bryter mot Foodloopz Villkor och Regler, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller aktuellt lands lagar utan att ersätta eventuella utgifter för de tjänster du beställt eller använt dig av.

Om en annons nekas publicering på grund av fel från Foodloopz sida och utan att brott mot Villkor och Regler begåtts eller lagar och regler i aktuellt land begåtts, får du som medlem den aktuella tjänsten, det vill säga Annonsen eller Bannern till godo. Eventuell återbetalning sker ej. Ett tillgodohavande kan även komma att erbjudas vid vissa tekniska problem eller felaktiga betalningar. Dock ej om de tekniska problemen beror på omständigheter som Foodloopz ej anses kan råda över.

Tillgodohavanden är giltiga under sex (6) månaders tid om inget annat anges. Vid missbruk av tjänsten till exempel Annonser eller Banners kommer eventuella tillgodohavanden att förklaras ogiltiga. Du som medlem riskerar även avstängning.

Endast annonser på svenska eller engelska tillåts.

Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning av fysiska varor ej tjänster.

Annonstexten/fritexten ska användas till att beskriva den specifika varan som erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i annonstexten. Bilder, texter och eventuell annan information måste stämma överens med det du vill sälja. Om ingen bild läggs in av medlemmen kommer det att visas en ikonbild vald av Foodloopz.

Annonsrubriken måste beskriva varan du vill sälja, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Varan måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andras annonser så vida du inte har tillstånd, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och eller andra lagar och är Foodloopz egendom enligt vad som anges ovan. Det är inte tillåtet att använda sig av länkade ord i annonstexten.

Som regel visas endast företag och region ej telefonnummer, e-postadress eller namn på annonsör i själva annonsen. Vill du som annonsör att alla eller delar av kontaktuppgifterna skall synas, så får du lägga till detta i Annonstexten/Fritexten.

Alla dina kontaktuppgifter tvungna att vara uppdaterade och tillgängliga via ”Mina Sidor” för Foodloopz räkning.

Uppdatering eller förlängning av annons

Vid uppdatering eller förlängning av en annons gäller följande::

 • Du får ej byta produkt i annonsen.
 • Det är inte tillåtet att förlänga och ändra befintliga annonser med annan vara/produkt och/eller ändra förpackning, sort, vikt, volym eller förutsättningar.
 • Det måste vara samma produkt, märke, förpackning, volym etc.
 • Misstänks du medvetet missbruka möjligheten att förlänga en annons för andra varor kan du riskera avstängning från medlemskap.
 • Det är inte heller tillåtet lägga till en vara vid ändring eller förnyelse av annonsen.
 • Varje annons får endast innehålla en produkt eller ett helt parti olika produkter som säljes i sin helhet (som till exempel blandkolli).
 • Annonsen måste förlängas innan sista datum gått ut.
 • Du måste själv hålla koll på utgångsdatum
 • Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska eller felaktiga erbjudanden.

Foodloopz tar sig rätten att neka eller avbryta publicering av Annonser eller Banners som enligt Foodloopz bedömning är felaktiga eller orealistiska. Slumpvisa kontroller genomförs löpande och andra medlemmar har möjlighet att rapportera felaktiga annonser eller medlemmar som inte följer reglerna till info@foodloopz.se

Annonsen skall läggas i den kategori som bäst beskriver din vara (annonsen flyttas till rätt kategori när och om den granskas av oss och visar sig med all rimlighet att ligga i fel kategori). Detta görs i syfte att öka dina chanser att få varan såld.

Det är inte tillåtet att blanda varor i samma annons om de ej säljes i sin helhet som ett parti tillsammans.

Annonser skall placeras i närmast rätt beskrivande kategori. Saknas just din kategori, kontakta Foodloopz så skall vi se om behovet är stort nog att öppna en egen kategori för din produktgrupp annars väljer du kategori ”Övrigt”.

Livsmedel som har kort bäst före-datum kvar, måste ange detta datum i annonsen.

Livsmedel för försäljning eller som doneras måste följa de regler och lagar som finns.

Livsmedel får ej säljas eller skänkas om sista förbrukningsdag passerat.

För mer information kring livsmedelslagar: http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/lagar-om-livsmedel/

För mer information kring hantering och försäljning av djurfoder: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/produkterfrandjur/foderochutfodring

Annonsera annat än livsmedel

Det är tillåtet att annonsera varor annat än livsmedel eller foder, med det är inte Foodloopz huvudsakliga område. Alla lagar och regler gällande hantering och försäljning av specifika varor måste följas, och det är köpande och säljande part som ansvarar för att dessa följs. Foodloopz hålls icke ansvarig för att detta följs.

Alkohol och tobak får ej marknadsföras i annonsen eller i Banners. Endast sakligt beskrivas för att just sälja aktuellt parti. Lagar och regler kring försäljning, hantering och köp måste följas.

Begagnade varor måste tydligt beskriva detta i annonsen.

Foodloopz tillåter ej försäljning av levande djur.

Annonsering eller reklam via Banners av samtliga typer av vapen är inte tillåtet. Det gäller även alla typer av replikor, leksaker och dummies.

Vid försäljning av spelautomater så måste det framgå i annonsen att innehav kan kräva tillstånd från Lotteriinspektionen.

Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior av något slag till exempel förfalskningar av t.ex. kläder, accessoarer, CD, DVD, programkort eller dator/TV-spelsprogramvara mm. När du säljer märkesprodukter måste du därför kunna intyga för köparen att varan är original.

Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och eller enskilda individer godkänns inte och annat av kränkande karaktär tillåts inte. Inte heller pornografiska bilder är tillåtna vid annonsering.

Övrigt

När du lägger upp din annons kan viss tilläggsinformation komma att visas i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt. Exempelvis datum för uppläggning eller uppdatering av annons, ID-nummer för annonsör och annons etc. Foodloopz tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv som annonserande medlem kontrollera att alla uppgifter är korrekta.

Varor som inte är tillåtna att säljas eller köpas enligt svensk lag får inte annonseras eller göras reklam för i Banners.

Bilder och loggor i annonsen skall vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om och får inte innehålla övrig text som kan uppfattas som generell marknadsföring för företaget.

Det är inte tillåtet att ta bilder från andra annonser utan den annonserande medlemmens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen. Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se också ovan i Foodloopz Villkor och Regler under punkten Användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll överlåts till Foodloopz varvid full nyttjanderätt tillkommer Foodloopz Sweden AB.

Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller annat) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras.

Annonser som inte följer reglerna eller anses olagliga publiceras inte eller tas bort efter stickprov, du som annonsör är ändå skyldig att betala fakturan. Du som medlem kan anmäla felaktiga eller olagliga annonser till oss på info(at)foodloopz.se och vi gör kontinuerliga stickprov för att säkerställa att regler följs.

Förläng din befintliga annons om du ska annonsera samma vara längre tid än 30 dagar, men ett krav är att samma vara annonseras. Du får ej förlänga en annons och i samband med detta byta produkt, rubrik, förpackning, bäst före-datum, vikt, volym etc.

Annonsen får maximalt förlängas 3 gånger och skall ske i direkt följd innan datum gått ut. Annons måste anmälas för förlängning minst tre arbetsdagar annonsen gått ut.

Är du osäker på om din annons följer reglerna eller undrar du något, fråga oss på Foodloopz på info@foodloopz.se så kontaktar vi dig antingen via telefon eller per e-post.