Regler i korthet

Regler i korthet på Foodloopz

 • För att kunna bli medlem krävs att du är ett företag eller organisation och har tillgång till ett giltigt organisationsnummer, vilket du har full rätt att använda.
 • Foodloopz förmedlar endast kontakten mellan köpare och säljare och står ej för själva affären eller transporten.
 • Du som medlem garanterar att dina personuppgifter och övriga uppgifter stämmer samt att du har fullständiga rättigheter att annonsera den eller de varor som du lägger upp i dina annonser.
 • Som medlem ansvarar du för att du i övrigt har fullständiga rättigheter till samtligt material som används i samband med annonsering eller banner-reklam. Det gäller till exempel texter, bilder och logotyper.
 • Lagar och regler gällande hantering och försäljning av livsmedel och foder skall följas.
 • Svensk lag skall följas i allt som kan tänkas röra aktivitet och användande av samtliga tjänster på Foodloopz.
 • Vi tillämpar 15 dagars betalningsvillkor vid fakturering.
 • Foodloopz annonser får endast användas för att annonsera produkter, främst livsmedel och foder, ej reklam för tjänster, varumärken eller företag.
 • Endast annonser på Svenska eller Engelska är tillåtna.
 • Som medlem har du skyldighet att hålla dig uppdaterad med Foodloopz Villkor och Regler som kan komma att förändras med tiden.
 • Foodloopz förbehåller sig rätten att stänga av den medlem som bryter mot Svensk lag, ej betalar fakturor i tid eller bryter mot Foodloopz Villkor och Regler. Vi gör regelbundet stickprov på medlemskap och annonser och kan komma att göra en kreditprövning i samband med ansökan om medlemskap.

Vi vill med dessa regler skapa förutsättningar för en bra dialog med andra medlemmar samt en säker, snabb och lönsam affär för dig som använder våra tjänster!

Läs Foodloopz Villkor och Regler i sin helhet här!